Hvordan kan vi hjelpe deg?
callcenter
Filtrere søket

Avstand til...

Avstand til...
Slett

Hotellets fasiliteter

Antall stjerner

Antall stjerner (0 til 5):

Prisklasse

Prisklasse


Type innkvartering

Måltider

Tema


Gjestanmeldelser

Valuta for pengene
Gjestens mening
Anbefalinger
0%
|
50%
|
100%
|

BetalingsmetoderHjem / ZleepAdvisor

ZleepAdvisor - Hotell anmeldelser av deg for deg

Søk etter anmeldelser
Drevet av ZleepAdvisor
Hotell:

Hva er ZleepAdvisor?

ZleepAdvisor er skapt for deg som gjest, og du er brukeren. Det er du som vår gjest, som vurderer hvordan du opplevde oppholdet og tjenestene. Og det er du som studerer erfaringene og meningene andre mennesker deler med deg via ZleepAdvisor.

Anmeldelser med kvalitetssikring

For å maksimere kvalitet og gi anmeldelser en garantert verdi, er det nødvendig at anmelderen oppgir et booking nummer fra en realisert booking. Dette for å sikre at kun personer med erfaring fra det aktuelle hotellet kan dele sine inntrykk fra et virkelig opphold på destinasjonen.

Hvordan skriver jeg en anmeldelse?

Ved å dele dine erfaringer med andre, gir du dem en mulighet til å lære hva som karakteriserer de ulike overnattingssteder rundt om i verden, på samme måte som andres vurderinger hjelper deg å velge det hotellet som passer best under ditt opphold på en destinasjon.

Når du skriver en anmeldelse om hotellopplevelser i ZleepAdvisor, kan du velge en karakter fra 1 til 6, med 6 som høyeste karakter. Resultatene viser både hvor mange mennesker som har gradert hotellet og hva den nåværende gjennomsnittskarakten er.

En anmeldelse i ZleepAdvisor vil aldri bli slettet fra databasen, men den vil bare være tilgjengelig i systemet i 24 måneder. Dette er for å holde informasjonen så oppdatert som mulig.

Gå direkte til ZleepAdvisor og skriv din første anmeldelse.
Bruk ditt bestillingsnummer fra selve oppholdet og start å skrive.

Loading...
Totalvurdering
Valuta for pengene
Andre gjester anbefaler
Kommentarer om dette hotellet:
Se fler

Din voucher

Din handlekurv er tom.
Din voucher

Følg oss

Facebook

Twitter

Følg oss
Tel +47 21543214 • E-mail info@zleepinghotels.com
www.zleepinghotels.no • www.facebook.com/zleepinghotels.no

Legg merke til at din handlekurv vil tømmes kl . Reservasjoner du har gjort vil kanselleres og annet innhold i handlekurven tas bort om du ikke fullfører bestillingen.

Fortsett til kassen
Velg språk
Velg valuta